Політика конфіденційності

Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє у відношенні всієї інформації, яку промо-сайт «G×Bar», що знаходиться за адресою – gbarworld.com, може отримати про Користувача під час користування сайтом.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1 В даній Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:
1.1.1. «Адміністрація сайту» – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені промо-сайту «G×Bar», котрі організовують та здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії чи операції, які здійснюються з персональними даними.
1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що належить прямо чи опосередковано певній фізичній особі (суб’єкту персональних даних).
1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) чи сукупність дій (операцій), здійснюваних за допомогою засобів автоматизації чи без застосування таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичування, зберігання, уточнення (оновлення, зміни), добування, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов’язкова для дотримання Адміністратором чи іншою особою, що має доступ до персональних даних, вимога не допускати їх розповсюдження без згоди суб’єкта персональних даних чи наявності іншої законної підстави.
1.1.5. «Користувач сайту G×Bar» – особа, що має доступ до сайту за допомогою мережі Інтернет та користується сайтом.
1.1.6. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером та зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт чи веб-браузер кожного разу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.7. «IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудована згідно протоколу IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Використання Користувачем сайту означає згоду з даною Політикою конфіденційності з умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У випадку незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.
2.3. Дана Політика конфіденційності застосовується тільки до сайту G×Bar. Сайт не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті.
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, наданих Користувачем сайту.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
3.1. Дана Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту не розголошувати та забезпечити режим захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає під запит Адміністрації сайту при реєстрації на сайті.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках даної Політики Конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форми на сайті G×Bar та включають в себе наступну інформацію:
3.2.1. ПІБ Користувача;
3.2.2. контактний телефон Користувача;
3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail).
3.3. Сайт захищає Дані, котрі автоматично передаються у процесі перегляду рекламних блоків та при відвідуванні сторінок, на яких встановлений статистичний скрипт системи («піксель»):
• IP адреса;
• інформація з cookies;
• інформація про браузер (чи іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);
• час доступу;
• адреса сторінки, на якій роміщений рекламний блок;
• реферер (адреса попередньої сторінки).
3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту, де необхідна авторизація.
3.3.2. Сайт здійснює збір статистики про IP – адреси своїх користувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем, для контролю законності проведення фінансових платежів.
3.4. Будь-яка інша персональна інформація, не зазначена вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за виключенням випадків, передбачених в п.п. 5.2. чи 5.3 даної Політики Конфіденційності.

4.ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:
4.1.1. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.
4.1.2. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи відправлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів та заявок від Користувача.
4.1.3. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, попередження шахрайства.
4.1.4. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.5. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням Сайту.
4.1.6. Надання Користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту чи від імені партнерів сайту.
4.1.7. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
4.1.8. Надання доступу Користувачеві на сайти чи сервіси партнерів з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.

5. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації чи без використання таких засобів.
5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставі та в порядку, встановленому законодавством України.
5.3. При втраті чи розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату чи розголошення персональних даних.
5.4. Адміністрація сайту приймає необхідні організаційні та технічні міри для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного чи випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.5. Адміністрація сайту спільно з Користувачем приймає всі необхідні міри щодо попередження збитків чи інших негативних наслідків, викликаних втратою чи розголошенням персональних даних Користувача.

6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
6.1. Користувач зобов’язаний:
6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Cайтом G×Bar.
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у випадку змін у даній інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, вказаних в п. 4 даної Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, публікування чи розголошення іншими можливими способами переданих даних Користувача, за виключенням п.п. 5.2. та 5.3. даної Політики конфіденційності.
6.2.3. Приймати міри обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно порядку, що зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до певного Користувача, з моменту звернення чи запиту Користувача або його законного представника чи уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у випадку виявлення недостовірних персональних даних чи неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Адміністрація сайту, що не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за виключенням випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. та 7.2. даної Політики Конфіденційності.
7.2. У випадку втрати чи розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати чи розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої особи до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. До звернення в суд з позовом по спорам, що виникають у відносинах між Користувачем сайту та Адміністрацією сайту, обов’язковою є пред’ява претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спорів).
8.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. При недосягенні згоди спір буде переданий на розгляд в судовий орган відповідно до діючого законодавства України.
8.4. До даної Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується діюче законодавство України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
9.1. Адміністрація сайту вправі вносити зміни в дану Політику конфіденційності без згоди Користувача.
9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
9.3. Всі пропозиції чи питання щодо даної Політики конфіденційності необхідно повідомляти в розділі «Контакти».